جهت پیداکردن سایز دقیق خود میتوانید با توجه به عکس مانکن اندازه های هرقسمت از بدن خود را اندازه گیری کرده و طبق جدول پایین سایز صحیح لباس خود را متوجه شوید.